پروژه ترموود دماوند

پروژه ترموود دماوند
متراژ ۳۰۰ متر
سال ساخت ۱۳۹۵