عنوان پروژه : رودهن
سال ساخت ۱۳۹۱
متراژ ۱۵۶ متر دوبلکس