عنوان پروژه:مرزن اباد الیت
متراژ:۱۳۵متر
سال ساخت:۱۳۹۳