جدول قیمت گذاری


آزمایشیبیگ تمبیگ تم
آزمایشیقالب های ویژهافزونه کاربردی
آزمایشی500000 ت600000 ت
آزمایشی30000 ت50000 ت
آزمایشی60000 ت750000 ت
آزمایشی20000 ت150000 ت
آزمایشی50000 تدریافت

جدول محتوا


آزمایشیبیگ تم منبع انواع قالب و افزونه های ویژه و رایگان
آزمایشیقالب وبلاگی
آزمایشیقاب خبری
آزمایشیقالب شرکتی
آزمایشیقالب چند منظوره
آزمایشیقابب تجاری
آزمایشیقالب خبری

جدول های پشفرض


سرویسبرای خریدبرای اجاره
شمال کنار ساحل220000 ت22000 ت
کیش330000 ت33000 ت
جزیره خاک.110000 ت11000 ت
اصفهان550000 ت55000 ت
تهران;350000 ت35000 ت
کرمانشاه770000 ت77000 ت