دیگر امکانات بیلد پرس:

  • کدهای استاندارد و کوتاه
  • جدول ها
  • جعبه های کاتالوگ
  • ودیگر امکانات ….